Kalendář s SMS

Graficky příjemný a přehledný plánovací kalendář umožňuje náhled na více kalendářů vedle sebe, denní rozpisy objednávek si můžete navíc vytisknout. Součástí je možnost nastavení intervalu objednacího času, denní ordinační doby u jednotlivých lékařů či rezervace časů zaměstnanců. Samozřejmostí je možnost přeobjednání pacientů, rušení termínů nebo kopírování objednávek. Součástí je automatické odeslání SMS a emailů objednaným pacientům či možnost online objednávání. Pro jednodušší orientaci nabízí kalendář možnost barevného odlišení jednotlivých rezervací a stavů objednávek.

Kartotéka

XDENT Vám umožní vedení kartotéky pacientů a jejich záznamů vyšetření. Zdravotní karta pacienta obsahuje jeho osobní údaje a zdravotní dokumentaci, která je vedena elegantně formou časové osy a obsahuje informace o vykázaných kódech a záznamech zubního kříže. Rychlý zápis do karty pacienta provedete za pomoci vložených frází. Součástí karty pacienta jsou veškeré informace o jeho návštěvách, vystavených dokladech nebo tiskopisech.

Zubní kříž

Při každé návštěvě pacienta můžete v jeho kartě zaznamenat informaci o stavu chrupu do grafického zubního kříže (klasický, dětský, parodontologický) a sledovat tak jeho vývoj od první návštěvy až po současnost. Zubní kříž je velmi povedeně graficky zpracován, má jednoduché intuitivní ovládání se snadným zakreslováním značek a vlastní nastavení barevného značení jednotlivých operací. Součástí je grafické zobrazení dočasného chrupu.

Pokladna

Pokladní systém softwaru XDENT umožnuje tvořit strukturované doklady, jako jsou příjmové a výdajové pokladní doklady, faktury nebo cenové návrhy. Samozřejmostí je možnost vložení číselníků materiálů a výkonů, v návaznosti na Vaši minutovou kalkulaci, nebo možnost tvoření maker. Důležitou částí pokladního systému jsou statistiky a přehled informací o chodu Vaší ordinace, jako například přehledy příjmů a výdajů, statistiky vykázaných položek nebo informace o celkovém zisku či dluhu. Statistiky je možné exportovat do strojově čitelného záznamu a tisknout.

Pojišťovny

Připravujeme v Q1/2016, těšíte se?

Online objednávání

Buďte moderní ordinací! Díky online objednávání si Vaši pacienti budou sami moci vybrat datum a čas návštěvy, které jim bude vyhovovat. Pacient se prostřednictvím Vašich webových nebo facebookových stránek sám objedná na danou službu, vy jen potvrdíte návštěvu, která se zapíše do Vašeho objednacího kalendáře. Omezíte tak zvonění telefonů ve Vaší ordinaci a ušetříte svůj čas.

Galerie a propojky RVG

Umožníme propojení XDENTu s Vaším stávajícím RVG softwarem. Jedním kliknutím v XDENTu pak vyvoláte veškeré rentgenové záznamy pacienta. XDENT také umožňuje vkládat obrázky, snímky a jiné dokumenty do galerie, která je přístupná ze zdravotní karty, k důležitým snímkům či dokumentům máte tak přistup kdykoli a odkudkoli.

Marketing

Moderním a rychlým způsobem prostřednictvím SMS kampaní informujte skupiny pacientů o důležitých změnách ve Vaší ordinaci, pozvěte je na pravidelnou návštěvu nebo jim třeba popřejte hodně štěstí do Nového roku, což Vaši klienti jistě ocení.

XDENT - Komplexní stomatologický software Vaší ordinace

Reference